ΦΩΚΙΑΝΟΣ

Ιαν
10

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ

Ο Ιωάννης Φωκιανός (Αθήνα, 1845 – Αθήνα, 1896) υπήρξε ένας από τους πρώτους Έλληνες γυμναστές, συγγραφέας αθλητικών βιβλίων και σημαντικός παράγοντας του ελληνικού αθλητισμού από τη δεκαετία του 1870 και έως το τέλος του 19ου αιώνα. Το Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ιωάννης Φωκιανός» ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Ιωάννη Φωκιανό και βρίσκεται στο [...]
By Ιωάννης Τσουμπρής | Αθλητική εκπαίδευση
DETAIL