Κυβερνήσεως

Μαρ
15

Σκοπός και Στόχοι των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Η διοργάνωση των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ανταποκρίνεται στην παγκοσμίως αυξανόμενη ανάγκη για ενθάρρυνση και εκπαίδευση των παιδιών και των νέων στην υιοθέτηση δια βίου υγιεινών συνηθειών, στην καλλιέργεια ηθικών και δημοκρατικών αξιών, και στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

By Ιωάννης Τσουμπρής | Αθλητική εκπαίδευση
DETAIL