Ένταξη

Μαρ
24

Ένταξη μαθητών με αναπηρία στη φ. αγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα “Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στη φυσική αγωγή”, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8/4/2016 και Σάββατο 9/4/2016 στο Θέατρο του Δημοτικού Σχολείου-Γυμνασίου Ελληνικής Παιδείας στο Μαρούσι.

By Ιωάννης Τσουμπρής | Αθλητική εκπαίδευση
DETAIL