5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης

12-13-14 Απριλίου 2019

 

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Το 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης διοργανώνεται από τη ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στις 12, 13 & 14 Απριλίου 2019 στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Στόχος  για το  Συνέδριο είναι να παρουσιαστεί νέα γνώση και πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα που καθιερώνουν την Άσκηση και την Υγεία ως αλληλένδετες έννοιες στη σύγχρονη κοινωνία. Ειδικότερα, μέσα από τις θεματικές του, θα αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της άσκησης στην Πρόληψη, τη Διατήρηση, τη Βελτίωση και την Αποκατάσταση της Υγείας του ανθρώπου.

Η Αθλητική Επιστήμη είναι συνυφασμένη με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Καθίσταται αναγκαία για τη διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων σχετικά με τη δια βίου άσκηση ως εχέγγυο για τη βελτίωση της ευρωστίας και του δείκτη επιβίωσης του ατόμου.

Η υπογεννητικότητα στη χώρα μας επιδεινώνεται με αλματώδεις ρυθμούς και η παρατηρούμενη γήρανση του πληθυσμού μας αναμένεται να επηρεάσει και το γενικό βιοτικό επίπεδο του λαού μας, καθώς τα ποσοστά παχυσαρκίας στις παιδικές ηλικίες, ως αποτέλεσμα της κακής διατροφής και των καθιστικών συνηθειών ζωής, δείχνουν τον επερχόμενο κίνδυνο να μετεξελιχθούν τα σημερινά παιδιά σε γενιά μελλοντικών ασθενών.

Με την προσδοκία ότι το 5ο Συνέδριο της Αθλητικής Επιστήμης θα ανταποκριθεί στο σκοπό του υπηρετώντας τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας για βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής  μέσω της άσκησης, σας καλούμε για την υποστήριξή του και ευχόμαστε καλή αντάμωση στις εργασίες του.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

–          Ο καθοριστικός ρόλος της άσκησης σε χρόνιες νόσους και υποκινητικές παθήσεις: πρόσφατα ευρήματα

–          Προγράμματα άσκησης για πρόληψη και αποκατάσταση ασθενειών: σχεδιασμός, προαγωγή, τήρηση

–          Αγωγή υγείας και ποιότητα ζωής: ο ρόλος της άσκησης

–          Άσκηση για διατήρηση της υγείας: ασφαλείς και αποτελεσματικές επιλογές

–          Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου: παράμετρος μέγιστης απόδοσης ή μέγιστης διάρκειας ζωής;

–          Μυοσκελετικές κακώσεις: πρόληψη και απόδοση στον αθλητισμό και στην εργασία

–          Παιδιά και άσκηση: προπόνηση ή παιχνίδι;

–          Άσκηση σε ειδικούς πληθυσμούς: επιστημονική αναγκαιότητα, κοινωνική υποχρέωση

–          Άσκηση και διατροφή: φίλες δια βίου για υγεία και ευρωστία

–          Η μάστιγα της παχυσαρκίας σε παιδιά και ενήλικες: αντιμετώπιση με δια βίου άσκηση

–          Αθλητική προπόνηση: η τεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας

–          Σωματικά και ψυχικά υγιείς πολίτες: προώθηση της άσκησης για υγιείς κοινωνίες

–          Παιδαγωγικές – ψυχολογικές προσεγγίσεις στην άσκηση και υγεία

–          Κοινωνιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις στην άσκηση και υγεία

–          Θεσμικές και διοικητικές προσεγγίσεις στην άσκηση και υγεία

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για το Συνέδριο γίνονται δεκτές εργασίες για προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις. σε οποιαδήποτε θεματική που σχετίζεται με τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό από τη σκοπιά της παιδαγωγικής, κοινωνικής, διοικητικής, φιλοσοφικής, προπονητικής διάστασης και άπτεται σε χαρακτηριστικά υγείας.

 

Χρονοδιάγραμμα

  • ·         ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ – ΕΩΣ 10/3/2019
  • ·         ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ – ΕΩΣ 24/3/2019