ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ιαν
17

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Συμμετοχής σε Αθλητικές Δραστηριότητες Η ανάλυση της αθλητικής συμμετοχής μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του μάρκετινγκ και συγκεκριμένα το κεφάλαιο, που αφορά την αγοραστική συμπεριφορά. Το πιο σημαντικό θέμα είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά. Οι παράγοντες αυτοί έχουν ομαδοποιηθεί σε δύο κατηγορίες: 1. Παράγοντες που αφορούν ατομικά χαρακτηριστικά [...]
By Ιωάννης Τσουμπρής | Αθλητική εκπαίδευση
DETAIL