Κύπελλο Χειμώνα 2017 "Άγιος Μερκούριος"

Long Sword Winter Cup 2017 ‘Saint Mercurios’

Start

End

Address

  View map

Long Sword Winter Cup 2017

‘Saint Mercurios’

Long Sword Winter Cup 2017 ‘Saint Mercurios’

At Sunday 3 December 2017 is going to be conduct at the Educational Foundation ‘Themistoklis’ in Piraeus, the long sword winter cup 2017 for the honor of Saint Mercurios.

MORE DETAIL

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα χρήστη. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας πιο εξατομικευμένης εμπειρίας γύρω από τον ιστότοπό μας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων. Αν αποφασίσετε να εξαιρεθείτε από τυχόν μελλοντική παρακολούθηση, ένα cookie θα έχει ρυθμιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να θυμάστε αυτή την επιλογή για ένα έτος. Συμφωνώ, Δε συμφωνώ
1323