Γεώργιος Ε. Γεωργάς - Ξιφασκία

Γεώργιος Ε. Γεωργάς – Ξιφασκία

Ο Γεώργιος Ε. Γεωργάς είναι πιστοποιημένος προπονητής ξιφασκίας και εθνικός διαιτητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας στο ξίφος μονομαχίας.

Ο Γεώργιος Ε. Γεωργάς είναι πιστοποιημένος προπονητής ξιφασκίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας και εθνικός διαιτητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας στο ξίφος μονομαχίας.

Υπεύθυνος οπλομαχίας του Πάμμαχου κλάδου άθλησης της Ε.Ο.Π.Α.

Υπεύθυνος Βυζαντινής οπλομαχίας της Ακαδημίας Ακριτών που έχει έδρα τις Η.Π.Α

Υπεύθυνος (Unterhauptman) του Meyer Freifechter Guild στην Ελλάδα.

Eκπαιδευτής Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής σπαθασκίας με εξειδίκευση στη Γερμανική σχολή σπαθασκίας, στη χρήση του μακριού σπαθιού έχωντας το βαθμό του Fechter.

Εκπαιδευτής στην Αναγεννησιακή σπαθασκία της Γερμανικης και της Ιταλικής σχολής στη χρήση του rapier.

Διδάσκει οπλομαχία, στο Σύλλογο Ιστορικών Μελετών ‘Κορύβαντες’ εκπαιδεύοντας τους ασκούμενους στη χρήση αρχαίων και μεσαιωνικών Βυζαντινών όπλων, όπως τη χρήση της Ρομφαίας, της κοπίδας, του κυρτού σπαθιού και άλλων όπλων όπως το δόρυ.

Αν επιθυμείτε να γνωρίσετε την ξιφασκία μπορείτε να εποικινωνείστε με το itsports προκειμένου να πληροφορηθείτε για τα προγράμματα διδασκαλίας.

6945876172

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα χρήστη. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας πιο εξατομικευμένης εμπειρίας γύρω από τον ιστότοπό μας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων. Αν αποφασίσετε να εξαιρεθείτε από τυχόν μελλοντική παρακολούθηση, ένα cookie θα έχει ρυθμιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να θυμάστε αυτή την επιλογή για ένα έτος. Συμφωνώ, Δε συμφωνώ
1343