Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το Βόλεϊ, όπως και τα άλλα αθλήματα χρησιμοποιείται ως μέσο επίτευξης των στόχων της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο.

ΕΛΕΝΗ ΖΕΤΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΣΕΦΑΑ, ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες  πρέπει:
1. Να μυηθούν στο βόλεϊ (γνωριμία των μαθητών με το άθλημα).
2. Να γνωρίσουν τους βασικούς κανονισμούς του αθλήματος.
3. Να γνωρίσουν και να εξασκηθούν στις βασικές δεξιότητες του αθλήματος.
4. Να γνωρίσουν την πιο απλή μορφή της τακτικής, ώστε να μπορούν να παίξουν οργανωμένα.

Η αρχή γνωριμίας των μαθητών με το άθλημα πρέπει να γίνεται σε πιο μικρή ηλικία.
Η κατάλληλη ηλικία είναι αυτή των 7-8 χρόνων, όπως προτείνεται παγκοσμίως, γιατί:
1. Το βόλεϊ είναι δύσκολο σαν άθλημα όπως αναφέρθηκα και απαιτείται περισσότερος χρόνος ενασχόλησης, για να
μάθουν οι μαθητές να ελέγχουν και να κατευθύνουν τημπάλα εκεί που αυτοί θέλουν, ώστε να μπορέσουν να ευχαριστηθούν το παιχνίδι.
2. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι, αυτή είναι η κατάλληλη ηλικία για να αναπτυχθούν νευρομυϊκές, φυσικές, νοητικές και κοινωνικές προσαρμογές.

•ΣΤΑΣΕΙΣ
•Χαμηλή, υψηλή, βασική θέση ετοιμότητας
•Επίδειξη, εξάσκηση με παιχνίδια
•ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
•μπροστά, πίσω, πλάγια δεξιά-αριστερά
•επίδειξη, εξάσκηση σε συνδυασμό με τις
δεξιότητες και με παιχνίδια
Η ΠΑΣΑ ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΦΑΣΕΙΣ:
-Θέση ετοιμότητας, λυγισμένα γόνατα
-Τοποθέτηση των χεριών (τρίγωνο)
-Επαφή με τη μπάλα μπροστά στο μέτωπο
-Κίνηση του σώματος κατά την επαφή από κάτω
προς τα εμπρός και πάνω (μάζεμα – τέντωμα)

Η ΠΑΣΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ, ΜΑΝΣΕΤΑ
ΦΑΣΕΙΣ:
-Θέση ετοιμότητας, μεσαία στάση
-Τοποθέτηση των χεριών, σχηματισμός επιφάνειας
επαφής (τεντώνω αγκώνες-δένω, αντίχειρες παράλληλοι,
καρποί προς τα κάτω)
-Η επαφή με τη μπάλα στους πήχεις (χτυπάω)
-Η κίνηση του σώματος και των χεριών κατά την επαφή
με τη μπάλα (από κάτω προς τα πάνω)

ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΩ
ΦΑΣΕΙΣ:
-Θέση ετοιμότητας, ψηλή στάση.
-Άφημα της μπάλας, αιώρηση χεριού που θα
χτυπήσει.
-Μεταφορά βάρους από το πίσω στο μπροστά πόδι.
-Χτύπημα, κούπα ή μπουνιά.
-Κίνηση χεριού και σώματος μετά το χτύπημα.

ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
ΦΑΣΕΙΣ:
-Θέση ετοιμότητας, ψηλή στάση
-Πέταγμα κατακόρυφα με ένα ή δυο χέρια
-Αιώρηση πάνω από κεφάλι (όπλισμα) του
χεριού που θα χτυπήσει
-Χτύπημα της μπάλας, κούπα
-Κίνηση του παίκτη μετά το χτύπημα μέσα στο
γήπεδο

ΤΟ ΜΠΛΟΚ
ΦΑΣΕΙΣ:
-Θέση ετοιμότητας, ψηλή στάση
-Μετακίνηση, τοποθέτηση
-Άλμα, τοποθέτηση των χεριών πάνω στη
μπάλα με ανοιχτά δάχτυλα
-Προσγείωση, μύτες
-Μετά το μπλοκ, κίνηση για επόμενη ενέργεια

ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
ΦΑΣΕΙΣ:
-Θέση ετοιμότητας
-Προσέγγιση (φορά = αριστερό, δεξί, αριστερό)
-Πάτημα, άλμα, κίνηση χεριών-όπλισμα
-Χτύπημα, θέση σώματος (τόξο)
-Προσγείωση
-Μετά το επιθετικό χτύπημα κίνηση για επόμενη
ενέργεια

Η ΧΑΜΗΛΗ ΑΜΥΝΑ
ΦΑΣΕΙΣ:
-Θέση ετοιμότητας (χαμηλή)
-Μετακίνηση προς τη μπάλα
-Χτύπημα
-Χρησιμοποίηση ή όχι μιας
δεξιότητας πτώσης
-Αμέσως επαναφορά στην θέση
ετοιμότητας
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ: τροποποιημένα, κανονισμοί, ροή παιχνιδιού