Το «Τζάμπολ Αγάπης» είναι αθλητική εκδήλωση καλαθοσφαίρισης για φιλανθρωπικό σκοπό με συμμετοχή αθλητών και αθλητριών καλαθοσφαίρισης.

Το «Τζάμπολ Αγάπης» είναι αθλητική εκδήλωση καλαθοσφαίρισης για φιλανθρωπικό σκοπό με συμμετοχή αθλητών και αθλητριών καλαθοσφαίρισης.

    Το «Τζάμπολ Αγάπης» αποτελεί προσαρμοσμένο αγώνα καλαθοσφαίρισης 
για τη συμμετοχή των ΑΜΕΑ. 
Η φιλοσοφία του είναι παρόμοια με το ιταλικό παιχνίδι “Baskin” 
αλλά διαφοροποιείται ως προς τη δομή του. 
Η προσαρμογή της δομής του παιχνιδιού καθώς και τα λογότυπα 
ανήκουν στον καθηγητή Ιωάννη Τσουμπρή.
    Πραγματοποιείται με την κοινή συμμετοχή αθλητικού συλλόγου 
ή αθλητικών συλλόγων καλαθοσφαίρισης 
και ιδρύματος ή κοινωνικού φορέα, για συγκεκριμένο 
φιλανθρωπικό σκοπό. 
    Η δομή της εκδήλωσης είναι προκαθορισμένη για την
 εκπλήρωση του φιλανθρωπικού σκοπού.

www.tzampolagapis.gr